Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 506

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4116 (T12061)

Résumé

Vastgoedmakelaar zou na de stopzegging van de bemiddelingsopdracht een commissieloon hebben gevorderd. Zij stelt het aangetekend schrijven met de opzeg nooit ontvangen te hebben. De leden van de U.K. vermoeden dat er bij aangeklaagde zeker sprake is van een organisatorisch probleem, met operationele problemen tot gevolg. Sanctie: berisping.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4110 (T10207)

Résumé

De vastgoedmakelaar zou in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 onvoldoende aandacht hebben besteed aan zijn permanente vorming. Hij werd verscheidene keren aangeschreven de ontbrekende vorming in te halen. Sanctie:1 maand schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars met uitstel gedurende 1 jaar. Het uitstel is gekoppeld aan het volgen van opleidingen ten belope van 35 uren.

Type de plainte

Eer en waardigheid
Vormingsverplichting

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1925 (D8922)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier - formation - cotisations

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI

Articles

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1917 (D8711)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – logo trompeur – investisseur – publicité ambigüe – conflit d’intérêt - antécédents disciplinaires

Type de plainte

Courtage location
Courtage vente

Articles

Acceptation du mandat
confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Estimations sincères
Interdiction des conflits d’intérêt
réserves sur le prix de vente
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1904 (D8576)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – RGPD – antécédents disciplinaires

Type de plainte

Courtage location
Courtage vente

Articles

Harcèlement afin d’obtenir une mission
collaboration à l’instruction disciplinaire
confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Libre choix du commettant quant à ses cocontractants professionnels
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4097 (T12757)

Résumé

Een vastgoedmakelaar zich voor de Uitvoerende Kamer verantwoorden aangezien hij in het kader van de verkoop van een onroerend goed publiciteit voerde, en dit terwijl hij wist dat zijn opdrachtgever niet de eigenaar van dit goed was. De opdrachtgever verkocht in het verleden reeds goederen via het kantoor van de aangeklaagde en was hen dus gekend. Hij had het betrokken pand recent gekocht, maar bleek evenwel enkel de verkoopscompromis te hebben ondertekend. Uit stukken overgemaakt door de aangeklaagde kwam naar voor dat er kadastrale gegevens werden opgevraagd waaruit bleek dat niet de opdrachtgever, maar een andere partij de volle eigendom had. De opdrachtgever verklaarde dat de notaris de overdracht nog niet had gepubliceerd, reden waarom het kadaster nog niet aangepast was. Deze bewering werd door de aangeklaagde niet geverifieerd. Ook nadat dit probleem met betrekking tot het eigenaarschap bekend raakte werd er een fotosessie met fotograaf georganiseerd in het pand en werd er een advertentie online geplaatst. Aangeklaagde stelt op de zitting dat hij alles goed probeerde op te volgen, maar iemand de mist in ging. De leden van de Uitvoerende Kamer besluiten dat nader nazicht aan opzoekingen vereist was alvorens de opdracht voort te zetten en over te gaan tot publicatie en dat het onroerend goed niet als beschikbaar kon worden geafficheerd. Sanctie: 2 weken schorsing met uitstel gedurende 3 jaar. Aan het uitstel is de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren aangaande het samenstellen van een onaanvechtbaar verkoopdossier verbonden.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Wettelijkheid opdracht
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1915 (D8850)

Résumé

Agent immobilier – courtier et syndic – formation - cotisations

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1914 (D8843)

Résumé

Agent immobilier – courtier et syndic – formation - cotisations

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1913 (D8186)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – compte de tiers – syndic – primes d’assurances – commissions – mouvements bancaires non justifiés - mentions obligatoires – mission sans contrat écrit – travaux dans un lot privatif sans l’accord du copropriétaire – refus de remboursement - formation

Type de plainte

Courtage location
Courtage vente
Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Collaboration avec illégaux
Prête-nom
Transactions financières
Contrat non conforme
Obligation de formation

Articles

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Formation permanente
Mentions obligatoires sur le site et les documents
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Respect des dispositions du Code civil
Syndic: contrat écrit si obligation légale
Veiller à ce que tout paiement dû à l’ACP soit versé directement sur son compte
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1901 (D8895)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – formation – non-respect d’une sanction disciplinaire

Type de plainte

Obligation de formation
Non respect sanction

Articles

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1900 (D8894)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – formation – non-respect d’une sanction disciplinaire – maître de stage

Type de plainte

Obligation de formation
Non respect sanction

Articles

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4055 (T12523)

Résumé

Een stagiair-vastgoedmakelaar wordt verweten in het kader van de verkoop van een onroerend goed aanhoudelijk de eigenaar te hebben lastig gevallen en te hebben nagelaten een oprechte waarderaming te doen en het pand te hoog hebben ingeschat met het oog op het bekomen van een bemiddelingsopdracht.

De leden van de Uitvoerende Kamer oordelen dat het in dit dossier niet weerhouden kan worden dat de aangeklaagde de klager aanhoudend zou hebben lastig gevallen. De contactnames betroffen een normale prospectie van de markt. Wel staat vast dat de aangeklaagde, door louter een prijzige prijszetting ten behoeve van de aspiraties van de opdrachtgever te voeren, geen correcte waardebepaling stelde. Sanctie: waarschuwing.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Aandringen tot het bekomen van een opdracht
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: oprechte schatting
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1893 (D8690)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – non-respect d’une suspension disciplinaire -
prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – employé et actionnaire - absence de collaboration avec l’Institut – formation – antécédents disciplinaires

Type de plainte

Non respect sanction
Prête-nom
Collaboration avec illégaux
Collaboration à l'instruction
Obligation de formation

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4043 (T12787)

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1891 (D8324)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – non-supervision d’agence – compte de tiers – maître de stage – confraternité – régisseur – détournement de clientèle – mission sans contrat écrit – conventions non réglementaires – absence de certificat PEB et de collaboration avec l’Institut – formation - cotisations

Type de plainte

Prête-nom
Collaboration avec illégaux
Supervision bureau & personnel
Confraternité
Régisseur
Contrat non conforme
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction
Obligation de formation

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
confraternité
Compte de tiers
contrat écrit / respect Code de droit économique
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision