Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  15 janvier 2021
  Uitvoerende Kamer
  3840 (T11774)
  Résumé: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou na de totstandkoming van de koop van een onroerend goed hebben nagelaten tijdig een ontwerpcompromis over te maken aan de kopers teneinde hen in staat te stellen dit voor te leggen aan de bancaire instelling met het oog op het bekomen van een lening, in de wetenschap dat het bekomen van een lening een essentiële voorwaarde van de koop uitmaakte, en op deze wijze de afwikkeling van de verkoop te hebben bemoeilijkt. Sanctie: waarschuwing.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Probité et dignité
  Devoir de recherche et d'info
  Articles: 
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  15 janvier 2021
  Uitvoerende Kamer
  3838 (T11691)
  Résumé: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer aangezien hij, nadat de koop van een onroerend goed was gesloten, dit op vraag van de opdrachtgevers verder te koop werd aangeboden. Met als gevolg dat er een optie aan andere kandidaat-kopers werd verleend. De leden van de U.K. stellen dat enige formele ontbinding van de koop compleet ontbreekt. Sanctie: een berisping, met als bijkomende sanctie het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren specifiek aangaande verkoop/verbintenissenrecht.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Probité et dignité
  Articles: 
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  11 décembre 2020
  Uitvoerende Kamer
  3817 (T11103)
  Résumé: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou diverse bedragen te hebben ontvreemd van de rekening van een VME. Hij liet na gevolg te geven aan de maandelijkse afbetalingen waartoe hij conform het vonnis van het Vredegerecht verplicht werd. Bovendien werd te weinig aandacht besteed aan de permanente vorming. Ter zitting verscheen niemand. Sanctie: schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion financière
  Probité et dignité
  Obligation de formation
  Articles: 
  /
  /
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  11 décembre 2020
  Uitvoerende Kamer
  3816 (T11612)
  Résumé: 

  Twee aangeklaagde vastgoedmakelaars zouden in het kader van de verkoop van een onroerend goed hebben nagelaten kandidaat-kopers voorafgaandelijk aan het uitbrengen van een bod correct te informeren omtrent het bestaan van een erfdienstbaarheid op het onroerend goed. Eén aangeklaagde meldt dat dit wel werd vermeld op de facebookpagina van de opdrachtgever. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat een enkele vermelding van dit essentieel gegeven op een facebook-pagina niet afdoende is. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Devoir de recherche et d'info
  Articles: 
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Blâme
  08 décembre 2020
  Chambre d'Appel
  CdA 1181
  Résumé: 

  Syndic – inertie – neutralité -  conflit d’intérêt – régisseur – clés - indemnité de rupture - droit de rétention – exception d’inexécution

  Articles: 
  /
  /
  /
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  08 octobre 2020
  Chambre Exécutive
  DD1769
  Résumé: 

  Syndic – détournement – faux et usage de faux – défaut de tenue d’AG – non-collaboration avec l’Institut – convocation avec délai raccourci – publication de la décision - exécution provisoire de la radiation  - devoirs d’information, de probité, de dignité, de diligence, de délicatesse, de sincérité, de confraternité et de déférence envers les organes de l’IPI – non-respect des articles 1, 28, 44, 68, 69, 77, 78, 79 et 85 du nouveau Code de déontologie

  Articles: 
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  08 octobre 2020
  Chambre Exécutive
  DD1671
  Résumé: 

  Courtier – agent immobilier intermédiaire – condamnation pénale – violation de l’article 491 du Code pénal – abus de confinace – application de l’article 17 de la loi du 11/02/2013 organisant la profession d’agent immobilier  (radiation d’office) – réorganisation judiciaire – mensonge – baux – fausses mentions quant à l’identité du bailleur

  Articles: 
  /
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  08 octobre 2020
  Chambre Exécutive
  DD1657
  Résumé: 

  Courtier – agent immobilier intermédiaire – faux en écriture – infraction pénale – déficit de formation

  Articles: 
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  08 octobre 2020
  Chambre Exécutive
  DD1634
  Résumé: 

  Courtier – agent immobilier intermédiaire – utilisation d’un autre numéro IPI – collaboration avec des tiers non agréés IPI – non collaboration à l’instruction disciplinaire – antécédents disciplinaires – violation des articles 1, 4, 22, 23 et 44 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27 septembre 2006.

  Articles: 
  /
  /
  /
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  08 octobre 2020
  Chambre Exécutive
  DD1632
  Résumé: 

  Syndic – inertie – manque de diligence – non-convocation d’assemblée générale dans les délais – pas de contrat en cours – déficit de formation professionnelle – antécédents disciplinaires – violation des articles 1, 8, 14, 17, 20, 23, 27, 36, et 78 du Code de déontologie (approuvé par A.R. du 27/09/2006)

  Articles: 
  /
  /
  /
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  08 octobre 2020
  Chambre Exécutive
  DD1630
  Résumé: 

  Syndic – mandat sans contrat – inertie -  comptabilité non conforme – non-convocation d’AG – non-transmission des documents de l’ACP à votre successeur dans le délai légal de 30 jours – non-collaboration à l’instruction disciplinaire – défaut de formation – violation des articles 1, 8, 12, 15, 16, 17, 27, 36, 44, 70, 71, 78 et 80 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27 septembre 2006. 

  Articles: 
  /
  /
  /
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  08 octobre 2020
  Chambre Exécutive
  DD1626
  Résumé: 

  Courtier – agent immobilier intermédiaire – maître de stage – manque de supervision – garanties locatives non restituées – documents disparus – honoraires détournés par la stagiaire – mauvaise utilisation du compte de tiers – violation des articles 1, 3, 4, 28, 29, 30 et 67 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27/09/2006, remplacé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018 (M.B. 31/10/2018) 

  Articles: 
  /
  /
  /
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  08 octobre 2020
  Chambre Exécutive
  DD1618
  Résumé: 

  Syndic – inertie – absence de réponse aux copropriétaires – charges impayées – non collaboration à l’instruction disciplinaire de la plainte – violation des articles 1, 14, 44, 72 et 78 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27 septembre 2006

  Articles: 
  /
  /
  /
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  08 octobre 2020
  Chambre Exécutive
  DD1617
  Résumé: 

  Syndic – retraits en espèce du compte de la copropriété – non-collaboration avec l’Institut – prélèvements des honoraires après la fin du contrat

  Articles: 
  /
  /
  /
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  08 octobre 2020
  Chambre Exécutive
  DD1603
  Résumé: 

  Courtier – agent immobilier intermédiaire – garanties locatives perçues sur le compte privé – fausses informations données aux consommateurs – détournements – dénigrement d’un confrère – absence de collaboration avec l’Institut – manquements aux articles 1, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 44 et 67 du Code de déontologie de 2006 et à la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier

  Articles: 
  /
  /
  /
  /
  /

Pages