Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Opschorting van uitspraak
  27 février 2015
  Uitvoerende Kamer
  2587 (T7324)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar verschafte onvoldoende informatie omtrent de (on)mogelijkheid tot klein beschrijf.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Vérification des documents et informations
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  06 février 2015
  Uitvoerende Kamer
  2572 (T7211)
  Résumé: 

  Aangeklaagde was van mening dat een geschreven bemiddelingsopdracht niet noodzakelijk was gezien het een vriendendienst betrof. De wet is op dit punt echter duidelijk. Dit gebrek aan kennis van de wetgeving kan ook te wijten zijn aan het feit dat aangeklaagde aan zijn vormingsverplichting verzaakte.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Convention écrite
  Perfectionnement professionnel
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  30 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2554 (T7187)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar wordt verweten een onroerend goed in het kader van een verkoopsopdracht niet oprecht te hebben geschat. Het lijkt de Uitvoerende Kamer duidelijk dat de aangeklaagde vanaf het begin van de opdracht de bedoeling had persoonlijk het onroerend goed aan te kopen. Op dat ogenblik dient de aangeklaagde zich te onthouden als vastgoedmakelaar-bemiddelaar op te treden, gezien geen objectiviteit meer kan gegarandeerd worden. De Uitvoerende Kamer acht de tenlastelegging bewezen en legt hem de sanctie op van 1 week schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Probité et dignité
  Devoir de recherche et d'info
  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Courtier : estimation sincère du bien
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  30 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2559 (T6970)
  Résumé: 

  Ontoereikend financieel beheer leidde tot niet betaling van de leveranciers. Diverse problemen stonden de afrekening van de verwarming in de weg. Aangeklaagde was echter nalatig en zocht niet naar een oplossing wat kosten voor de VME met zich meebracht.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Syndic: respect code civil
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  30 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2553 (T7206)
  Résumé: 

  De stagemeester liet zijn kantoor over aan een franchisegever. Hij wenste wel nog op te treden als stagemeester maar dan zonder de stagiair te moeten vergoeden. Hij vroeg daarom creditnota's op te stellen teneinde de stageverplichtingen te omzeilen.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Collaboration IPI
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  29 janvier 2015
  Chambre Exécutive
  1192 (D5612)
  Résumé: 

  Courtier – collaboration avec des tiers non agréés IPI – Prête-nom – non direction des
  activités immobilières – rétrocession tardive au notaire instrumentant du solde de
  sommes détenues pour compte de l’acquéreur – non réponse à l’assesseur juridique
  instruisant le dossier disciplinaire - manquement aux articles 1, 3, 4, 22, 23, 29 et 44 du
  code de déontologie.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Responsabilité
  Contrôle agence – pas de prête nom
  Collaboration tiers non agréé
  Transfert financiers aux tiers sans délai
  Collaboration IPI
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  23 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2546 (T7171)
  Résumé: 

  In plaats van zelf actief inlichtingen te verzamelen, baseerde aangeklaagde zich op de informatie die hem werd verstrekt door de opdrachtgever. In de publiciteit wordt gesproken van een meergezinswoning daar waar slechts een eengezinswoning werd verkocht.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Devoir de recherche et d'info
  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Courtier : publicité mensongère
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  23 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2544 (T7006)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar lliet de bemiddelingsopdracht niet ondertekenen door alle mede-eigenaars. De opdracht kon ook onmogelijk exclusief worden uitgevoerd gezien reeds een andere makelaar met de verkoop van dit pand was belast (in het kader van een echtscheiding), de vastgoedmakelaar gebruikte bijgevolg een foutieve bemiddelingsopdracht.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Convention écrite
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  23 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2548 (T7235)
  Résumé: 

  Aangeklaagde hanteert misleidende handelspraktijken door een prijsvergelijking te maken tussen zijn makelaarsloon en dat van de traditionele makelaar zonder alle relevante gegevens objectief te vermelden. Eveneens wordt gebruik gemaakt van misleidende reclame gezien men laat uitschijnen dat door aangeklaagde geleverde diensten dezelfde zijn dan die van de traditionele makelaars, maar dan aan een goedkoper tarief.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Concurrence déloyale
  Vérification des documents et informations
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2531 (T7170)
  Résumé: 

  Een vastgoedmakelaar dient zich - naar aanleiding van een verkoop - te informeren over de stedenbouwkundige toestand van het pand teneinde potentiële kopers correcte informatie te kunnen verschaffen. Dit is een essentieel element van de informatieplicht. De vastgoedmakelaar in kwestie kwam te kort aan deze verplichting.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Vérification des documents et informations
  Courtier : publicité mensongère
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2534 (T6071)
  Résumé: 

  De overeengekomen schriftelijke afspraak naar aanleiding van het niet doorgaan van een huurovereenkomst werd door de makelaar niet nageleefd.

  Type de plainte: 
  Courtage location
  Transactions financières
  Prête-nom
  Obligation de formation
  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Transfert financiers aux tiers sans délai
  Compte de tiers
  Collaboration tiers non agréé
  Perfectionnement professionnel
  Collaboration IPI
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2532 (T7132)
  Résumé: 

  De advertentie van het immokantoor bevat foutieve informatie gezien de makelaar naliet de stedenbouwkundige toestand van het goed te verifiëren (winkelpand werd aangeboden als appartement). Toen vervolgens de verkoop niet doorging werd het voorschot achtergehouden.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Vérification des documents et informations
  Honoraires écrits
  Courtier : publicité mensongère
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Geschorst bij wederinschrijving
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2536 (T6687)
  Résumé: 

  In het kader van de verkoop van een handelszaak en overname van een handelsfonds dient een degelijk verkoopdossier te worden opgesteld. In casu liet de makelaar na een dergelijk dossier aan te leggen, tevens werd geen onderzoek gedaan naar de financiële mogelijkheden van de kandidaat-koper (dit ondanks het feit dat deze reeds voorafgaandelijk het genot werd verschaft).

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Collaboration IPI
  Vérification des documents et informations
  Courtier : information sur capacité amateur
  Perfectionnement professionnel
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2541 (T7259)
  Résumé: 

  Wanneer een pand wordt aangeboden aan het publiek en een verkoop wordt opgestart, dient de makelaar te beschikken over een geschreven opdracht, die conform de wet is. Als jonge makelaar besteedde de beklaagde in kwestie te veel aandacht aan het commerciële aspect.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Convention écrite
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  12 décembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2519 (T7265)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar beging een schending van de privacy door geen toestemming van een kandidaat koper te vragen wanneer diens gegevens worden opgenomen in een bestand en hem e-mails worden toegezonden.

Pages