L'obligation de formation permanente

Thèmes en rapport avec l’Institut

Créé le 08/02/2022

Mis à jour le 04/08/2022

Titulaires : quelle obligation de formation ?

Toute personne inscrite au tableau des titulaires est tenue de suivre 10 heures de formation permanente par année calendrier, et ce par colonne à laquelle elle est inscrite.

Tout membre titulaire inscrit sur une seule colonne (intermédiaire ou syndic) doit donc suivre annuellement 10 heures de formation permanente. Celui qui est inscrit aux deux colonnes du tableau des titulaires doit suivre annuellement 20 heures de formation permanente.

Le suivi des cours e-learning compte pour maximum 2 heures de formation permanente par an. Après avoir validé 2 heures d’e-learning pendant l’année calendrier, vous ne recevrez plus d’attestation e-learning jusqu’au 1er janvier de l’année d’après.

Cette règle ne s’applique pas aux cours e-learning agréés proposés par des prestataires externes (payants ou non).

Autres questions

Het is niet mogelijk om vormingsuren over te dragen naar een ander kalenderjaar.

De vormingsverplichting geldt voor alle vastgoedmakelaars. Daar wordt geen enkele uitzondering op gemaakt.

Wel proberen we ervoor te zorgen dat het aanbod aan erkende vormingen zo ruim mogelijk is zodat ieder er zijn gading kan vinden.

Deze aanduidingen zijn louter informatief. Het is van geen belang of een vorming eerder interessant is voor activiteiten als syndicus dan wel als bemiddelaar, iedere erkende vorming telt mee als permanente vorming voor iedere vastgoedmakelaar, ongeacht de kolom of kolommen waarop je bent ingeschreven.

Een vastgoedmakelaar die enkel ingeschreven is op de kolom van de bemiddelaars kan dus perfect aan zijn vormingsverplichting voldoen door een vorming te volgen waarbij 'interessant voor syndici' vermeld wordt.

Cet article était-il utile?