Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Vous trouverez ci-dessous une sélection de décisions disciplinaires prises par les Chambres au cours des dernières années, accompagnées d'une brève explication.

Overzicht beslissingen

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 461

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1720 (D7241)

Résumé

Courtier – agent immobilier intermédiaire - absence de compte de tiers – non collaboration avec l’Institut – régisseur - absence de décompte aux clients - manque de transparence – absence de PEB dans les publicités – déficit de formation - manquement aux articles 1, 29, 37, 44, 66, 68, 69 et 70 du Code de déontologie

Type de plainte

Régisseur
Obligation de formation
Collaboration à l'instruction

Articles

accès aux pièces justificatives des dépenses
Administrateur de biens : opérations bancaires sur comptes uniquement par transferts et justifiables
Décomptes clairs et détaillés
collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Transparence du compte de tiers
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3616 (T10371)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou op onrechtmatige wijze gebruik hebben gemaakt van de databank Kadasterfinder, door kadastrale gegevens op te vragen voor onroerende goederen waar hij geen bemiddelingsopdrachten voor had. De vastgoedmakelaar verklaart dat de opzoekingen kaderen in het maken van een gratis schatting die ze voor deze eigendom uitgevoerd hebben. Slechts sinds een aantal maanden wordt geverifieerd of de aanvrager ook effectief eigenaar is. De Uitvoerende Kamer herinnert aangeklaagde aan de bepalingen in de deontologie van de vastgoedmakelaar en de door de gebruiker aanvaardde end-user agreement in de databank. De vastgoedmakelaar krijgt een berisping als sanctie, met bijkomend het volgen van opleidingen ten belope van 3 uren, specifiek aangaande de informatieplicht.

Type de plainte

Collegialiteit
Eer en waardigheid

Articles

Consultatie databanken
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3612 (T9615)

Résumé

De vastgoedmakelaar kreeg bij een eerdere beslissing van de Uitvoerende Kamer een voorwaardelijke schorsing van drie weken als sanctie. Dit met voorwaarde van het volgen van 30 uur vorming. Bij opvolging stellen de leden van de U.K. vast dat aangeklaagde (die ter zitting niet verschijnt) niet de nodige attesteren van 30 uur vorming voorlegt. De voorwaardelijke sanctie wordt dan ook omgezet in een effectieve schorsing.

Type de plainte

Niet-naleving tuchtsanctie

Articles

Beheerder: inzage bewijsstukken uitgaven
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1708 (D7500)

Résumé

Syndic – non-respect d’une sanction disciplinaire - exercice de la profession pendant une suspension - non-respect article 21 loi 11/02/2013 – information des copropriétaires

Type de plainte

Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Non respect sanction

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1710 (D7764)

Résumé

Courtier – agent immobilier intermédiaire - prête nom – collaboration tiers non agréé IPI – non supervision agence – absence de compte de tiers - manquement aux articles 1, 3, 4, 12, 22, 23, 29, 30, 45 et 66 du Code de déontologie.

Type de plainte

Collaboration avec illégaux
Prête-nom
Supervision bureau & personnel

Articles

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Projet écrit de convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1705 (D7700)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – absence de compte de tiers – non-collaboration avec l’Institut – honoraires HTVA – mandat par différence – commission à charge des acquéreurs sans informer le commettant – contrat non écrit – publicités sans PEB – absences des mentions obligatoires sur le site de l’agence – collaboration avec un tiers non agréé – déficit de formation professionnelle

Type de plainte

Collaboration avec illégaux
Contrat non conforme
Obligation de formation
Collaboration à l'instruction

Articles

Clause de surplus
collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
honoraires
Perception d’honoraires uniquement du commettant /confrère
Formation stagiaire
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Projet écrit de convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3569 (T8662)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus vermeldde voor minstens 18 maanden op zijn website dat hij syndicus was van een residentie terwijl dit niet langer het geval was. Hij kreeg een waarschuwing als sanctie.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid
Collegialiteit

Articles

Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1703 (D6901)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire - Cotisation – déficit de formation – non-collaboration avec l’Institut

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3528 (T10080)

Résumé

Twee vastgoedmakelaars-bemiddelaar werden opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien in het kader van de verkoop van een woning de opdrachtgever geadviseerd werd om een bod te aanvaarden van kandidaat kopers waarmee de vastgoedmakelaars een professionele relatie hadden, ook nadat een eerder (hoger) bod van een andere kandidaat-koper reeds werd aanvaard. De Uitvoerende Kamer achtte hierbij de inbreuk op artikel 39 van de deontologie bewezen. Sanctie: een berisping.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vorming stagiair
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1694 (D7329)

Résumé

Agent immobilier - cotisation – déficit de formation – non-collaboration avec l’Institut

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1686 (D7600)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire - courtier – maître de stage - non supervision du stagiaire - faux stage – déficit de formation – manquement aux articles 1, 4, 23, 24 et 36 du Code de déontologie (approuvé par A.R. du 27/09/2006, remplacé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018) et à l’article 19 du règlement de stage (approuvé par A.R. du 23/07/2013).

Type de plainte

Courtage location
Courtage vente
Obligation de formation
Stage

Articles

confraternité
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Respect des accords de collaboration
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1682 (D7658)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier - non collaboration avec l’Institut – absence de compte de tiers – déficit de formation professionnelle – régisseur - retards dans la rétrocession de loyers – inertie – absence de décomptes

Type de plainte

Régisseur
Transactions financières
Obligation de formation
Collaboration à l'instruction

Articles

accès aux pièces justificatives des dépenses
Administrateur de biens : opérations bancaires sur comptes uniquement par transferts et justifiables
Perception des honoraires sur les fonds définitivement acquis
Décomptes clairs et détaillés
Paiement à des tiers avec le consentement du commettant
Cautionnement
collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Formation permanente
Information au commettant sur le déroulement de la mission
Transfert sans retard de fonds à des tiers
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Transparence du compte de tiers
Vérification de l’existence d’une autre mission non exclusive
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1677 (D6460)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – régisseur – escroquerie – faux en écriture – blanchiment d’argent – mission sans contrat écrit – absence de compte de tiers – collaboration avec des tiers non agréés IPI – non collaboration avec l’Institut

Type de plainte

Courtage location
Courtage vente
Régisseur
Collaboration avec illégaux
Transactions financières
Contrat non conforme
Collaboration à l'instruction

Articles

Décomptes clairs et détaillés
collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Légalité de la mission
Projet écrit de convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1672 (D7164)

Résumé

Courtier –agent immobilier intermédiaire – maître de stage – confrère – accord non respecté – régisseur – retards dans la rétrocession de loyers – mission sans contrat écrit – absence de compte de tiers – déficit de formation professionnelle – non-collaboration avec l’Institut

Type de plainte

Obligation de formation
Collaboration à l'instruction
Régisseur
Courtage location
Courtage vente
Transactions financières
Contrat non conforme
Stage

Articles

accès aux pièces justificatives des dépenses
Décomptes clairs et détaillés
collaboration à l’instruction disciplinaire
confraternité
Compte de tiers
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Projet écrit de convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Respect des accords de collaboration
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1671 (D7244)

Résumé

Courtier – agent immobilier intermédiaire – condamnation pénale – violation de l’article 491 du Code pénal – abus de confinace – application de l’article 17 de la loi du 11/02/2013 organisant la profession d’agent immobilier (radiation d’office) – réorganisation judiciaire – mensonge – baux – fausses mentions quant à l’identité du bailleur

Type de plainte

Courtage location
Courtage vente

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Véracité des informations sur la qualité ou l’activité d'agent immobilier
Consulter la décision