Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Vous trouverez ci-dessous une sélection de décisions disciplinaires prises par les Chambres au cours des dernières années, accompagnées d'une brève explication.

Overzicht beslissingen

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 461

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1927 (D8650)

Résumé

Agent immobilier – courtier et syndic – prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – non-supervision d’agence – compte de tiers – virements non justifiés - formation

Type de plainte

Collaboration avec illégaux
Prête-nom
Transactions financières
Obligation de formation
Supervision bureau & personnel

Articles

Collaboration tiers non agréé
Transfert financiers aux tiers sans délai
Contrôle agence – pas de prête nom
Responsabilité
Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
Compte de tiers
Formation permanente
Transparence du compte de tiers
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4140 (T13083)

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek
Syndicus - technisch beh.

Articles

Beheerder: inzage bewijsstukken uitgaven
Beheerder: duidelijke en gespecificeerde rekeningen
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Syndicus: bewaring bewijskrachtige stukken gedurende 10 jaar
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4130 (T12895)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou het beheer van de Vereniging van Mede-eigenaars hebben waargenomen zonder te beschikken over een geschreven syndicusovereenkomst. Ook zou hij in het kader van de verkoop van een garage kosten wegens onder andere inlichtingen verschaft aan de notaris hebben aangerekend zonder dat hij beschikte over een overeenkomst die de aanrekening van deze bedragen verantwoordt. Op de zitting verklaart de raadsman van aangeklaagde dat hij het niet eens is met de stelling van de rechtskundig assessor. De voorganger had een contract sinds 1984, er zou dus een contract bestaan. De leden van de Uitvoerende Kamer geven in de beslissing mee dat het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk stelt dat het mandaat van de syndicus niet langer mag zijn dan drie jaar, waarbij een stilzwijgende hernieuwing of verlenging van het mandaat niet mogelijk is. Ook volgt dat de forfaitaire kosten die kunnen worden aangerekend, niet in overeenkomst zijn vastgelegd. Sanctie: een waarschuwing.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Derdenrekening
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Syndicus: geschreven overeenkomst indien verplicht bij wet
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4129 (T11294)

Résumé

Aangeklaagde zou in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 nagelaten hebben voldoende aandacht te besteden aan zijn permanente vorming. Hij genoot de mogelijkheid door de rechtskundig assessor tot remediëring aan dit tekort voorafgaand oproeping, maar deed dit niet volledig. De leden van de Uitvoerende Kamer willen wijzen op het belang en de nood om het beroep, de erkenning, de professionaliteit uit te dragen, waartoe de vorming aanhoudend en blijvend bij uitstek hét middel moet worden genoemd. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel gedurende 1 jaar. Aan het uitstel is het volgen van opleidingen ten belope van 32 uren verbonden.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4116 (T12061)

Résumé

Vastgoedmakelaar zou na de stopzegging van de bemiddelingsopdracht een commissieloon hebben gevorderd. Zij stelt het aangetekend schrijven met de opzeg nooit ontvangen te hebben. De leden van de U.K. vermoeden dat er bij aangeklaagde zeker sprake is van een organisatorisch probleem, met operationele problemen tot gevolg. Sanctie: berisping.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Derdenrekening
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4110 (T10207)

Résumé

De vastgoedmakelaar zou in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 onvoldoende aandacht hebben besteed aan zijn permanente vorming. Hij werd verscheidene keren aangeschreven de ontbrekende vorming in te halen. Sanctie:1 maand schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars met uitstel gedurende 1 jaar. Het uitstel is gekoppeld aan het volgen van opleidingen ten belope van 35 uren.

Type de plainte

Eer en waardigheid
Vormingsverplichting

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1925 (D8922)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier - formation - cotisations

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI

Articles

Perfectionnement professionnel
Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1917 (D8711)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – logo trompeur – investisseur – publicité ambigüe – conflit d’intérêt - antécédents disciplinaires

Type de plainte

Courtage location
Courtage vente

Articles

Acceptation du mandat
Concurrence déloyale
Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
Estimations sincères
Discrétion quand mandat IPI
réserves sur le prix de vente
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1904 (D8576)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – RGPD – antécédents disciplinaires

Type de plainte

Courtage location
Courtage vente

Articles

Interdiction harcèlement
collaboration à l’instruction disciplinaire
Concurrence déloyale
Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
Courtoisie confrères, respect choix du client
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1915 (D8850)

Résumé

Agent immobilier – courtier et syndic – formation - cotisations

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Perfectionnement professionnel
Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1914 (D8843)

Résumé

Agent immobilier – courtier et syndic – formation - cotisations

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Perfectionnement professionnel
Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1913 (D8186)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – compte de tiers – syndic – primes d’assurances – commissions – mouvements bancaires non justifiés - mentions obligatoires – mission sans contrat écrit – travaux dans un lot privatif sans l’accord du copropriétaire – refus de remboursement - formation

Type de plainte

Courtage location
Courtage vente
Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Collaboration avec illégaux
Prête-nom
Transactions financières
Contrat non conforme
Obligation de formation

Articles

Collaboration tiers non agréé
Transfert financiers aux tiers sans délai
Perfectionnement professionnel
Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
Compte de tiers
Formation permanente
Mentions légales sur documents et site internet
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Respect des dispositions du Code civil
Syndic: contrat écrit si obligation légale
Veiller à ce que tout paiement dû à l’ACP soit versé directement sur son compte
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1901 (D8895)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – formation – non-respect d’une sanction disciplinaire

Type de plainte

Obligation de formation
Non respect sanction

Articles

Perfectionnement professionnel
Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1900 (D8894)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – formation – non-respect d’une sanction disciplinaire – maître de stage

Type de plainte

Obligation de formation
Non respect sanction

Articles

Perfectionnement professionnel
Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4055 (T12523)

Résumé

Een stagiair-vastgoedmakelaar wordt verweten in het kader van de verkoop van een onroerend goed aanhoudelijk de eigenaar te hebben lastig gevallen en te hebben nagelaten een oprechte waarderaming te doen en het pand te hoog hebben ingeschat met het oog op het bekomen van een bemiddelingsopdracht.

De leden van de Uitvoerende Kamer oordelen dat het in dit dossier niet weerhouden kan worden dat de aangeklaagde de klager aanhoudend zou hebben lastig gevallen. De contactnames betroffen een normale prospectie van de markt. Wel staat vast dat de aangeklaagde, door louter een prijzige prijszetting ten behoeve van de aspiraties van de opdrachtgever te voeren, geen correcte waardebepaling stelde. Sanctie: waarschuwing.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Aandringen tot het bekomen van een opdracht
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: oprechte schatting
Consulter la décision