Décisions disciplinaires des Chambres

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  23 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2546 (T7171)
  Résumé: 

  In plaats van zelf actief inlichtingen te verzamelen, baseerde aangeklaagde zich op de informatie die hem werd verstrekt door de opdrachtgever. In de publiciteit wordt gesproken van een meergezinswoning daar waar slechts een eengezinswoning werd verkocht.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Devoir de recherche et d'info
  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Courtier : publicité mensongère
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  23 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2544 (T7006)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar lliet de bemiddelingsopdracht niet ondertekenen door alle mede-eigenaars. De opdracht kon ook onmogelijk exclusief worden uitgevoerd gezien reeds een andere makelaar met de verkoop van dit pand was belast (in het kader van een echtscheiding), de vastgoedmakelaar gebruikte bijgevolg een foutieve bemiddelingsopdracht.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Convention écrite
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  23 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2548 (T7235)
  Résumé: 

  Aangeklaagde hanteert misleidende handelspraktijken door een prijsvergelijking te maken tussen zijn makelaarsloon en dat van de traditionele makelaar zonder alle relevante gegevens objectief te vermelden. Eveneens wordt gebruik gemaakt van misleidende reclame gezien men laat uitschijnen dat door aangeklaagde geleverde diensten dezelfde zijn dan die van de traditionele makelaars, maar dan aan een goedkoper tarief.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Concurrence déloyale
  Vérification des documents et informations
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2531 (T7170)
  Résumé: 

  Een vastgoedmakelaar dient zich - naar aanleiding van een verkoop - te informeren over de stedenbouwkundige toestand van het pand teneinde potentiële kopers correcte informatie te kunnen verschaffen. Dit is een essentieel element van de informatieplicht. De vastgoedmakelaar in kwestie kwam te kort aan deze verplichting.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Vérification des documents et informations
  Courtier : publicité mensongère
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2534 (T6071)
  Résumé: 

  De overeengekomen schriftelijke afspraak naar aanleiding van het niet doorgaan van een huurovereenkomst werd door de makelaar niet nageleefd.

  Type de plainte: 
  Courtage location
  Transactions financières
  Prête-nom
  Obligation de formation
  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Transfert financiers aux tiers sans délai
  Compte de tiers
  Collaboration tiers non agréé
  Perfectionnement professionnel
  Collaboration IPI
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2532 (T7132)
  Résumé: 

  De advertentie van het immokantoor bevat foutieve informatie gezien de makelaar naliet de stedenbouwkundige toestand van het goed te verifiëren (winkelpand werd aangeboden als appartement). Toen vervolgens de verkoop niet doorging werd het voorschot achtergehouden.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Vérification des documents et informations
  Honoraires écrits
  Courtier : publicité mensongère
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Geschorst bij wederinschrijving
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2536 (T6687)
  Résumé: 

  In het kader van de verkoop van een handelszaak en overname van een handelsfonds dient een degelijk verkoopdossier te worden opgesteld. In casu liet de makelaar na een dergelijk dossier aan te leggen, tevens werd geen onderzoek gedaan naar de financiële mogelijkheden van de kandidaat-koper (dit ondanks het feit dat deze reeds voorafgaandelijk het genot werd verschaft).

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Collaboration IPI
  Vérification des documents et informations
  Courtier : information sur capacité amateur
  Perfectionnement professionnel
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2541 (T7259)
  Résumé: 

  Wanneer een pand wordt aangeboden aan het publiek en een verkoop wordt opgestart, dient de makelaar te beschikken over een geschreven opdracht, die conform de wet is. Als jonge makelaar besteedde de beklaagde in kwestie te veel aandacht aan het commerciële aspect.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Convention écrite
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  12 décembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2519 (T7265)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar beging een schending van de privacy door geen toestemming van een kandidaat koper te vragen wanneer diens gegevens worden opgenomen in een bestand en hem e-mails worden toegezonden.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  12 décembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2522 (T5134)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar kwam te kort in de informatie en opzoekingsplicht: de in de publiciteit meegedeelde informatie in verband met de oppervlakte van het onroerend goed was foutief. Bovendien was er sprake van miskenning van de wil van de opdrachtgever door het plaatsen van een reclamebord.

  Articles: 
  Vérification des documents et informations
  Interdiction action sans mandat
  Courtier : publicité mensongère
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  28 novembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2507 (T6674)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar voerde onvolledige publiciteit door vermelding van een foutief kadastraal inkomen en de foutieve mededeling dat klein beschrijf mogelijk was. Het verkoopdossier van de vastgoedmakelaar was onvolledig.

  Articles: 
  Courtier : publicité mensongère
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  28 novembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2510 (T7148)
  Résumé: 

  De syndicus weigert het beheersdossier over te dragen aan de nieuw aangestelde syndicus (wegens niet betaling). Dit maakt echter een schending van de collegialiteit uit en belemmert het beheer van de mede-eigendom.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Restitution documents au commettant
  Collaboration IPI
  Syndic: respect code civil
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  28 novembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2508 (T7362)
  Résumé: 

  De makelaar dient een volledig verkoopsdossier samen te stellen - in casu werden voldoende inspanningen gedaan.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  26 septembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2489 (T6329)
  Résumé: 

  Syndicus organiseerd de algemene vergadering niet en maakt geen verslag op van de algemene vergadering. Syndicus verleent geen medewerking aan het tuchtonderzoek door het BIV.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Collaboration IPI
  Syndic: respect code civil
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  05 septembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2476 (T6870)
  Résumé: 

  De syndicus verstuurde laattijdig de uitnodigen voor de algemene vergadering van mede-eigenaars (minder dan 15 dagen). De syndicus beantwoorde geen vragen van mede-eigenaars. De syndicus maakte geen verslag van de algemene vergadering van mede-eigenaars binnen de 30 dagen. De syndicus gaf geen antwoord op de brieven van zijn tuchtoverheid.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Syndic: respect code civil
  Collaboration IPI

Pages