Décisions disciplinaires des Chambres

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Geschorst bij wederinschrijving
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2536 (T6687)
  Résumé: 

  In het kader van de verkoop van een handelszaak en overname van een handelsfonds dient een degelijk verkoopdossier te worden opgesteld. In casu liet de makelaar na een dergelijk dossier aan te leggen, tevens werd geen onderzoek gedaan naar de financiële mogelijkheden van de kandidaat-koper (dit ondanks het feit dat deze reeds voorafgaandelijk het genot werd verschaft).

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Collaboration IPI
  Vérification des documents et informations
  Courtier : information sur capacité amateur
  Perfectionnement professionnel
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2541 (T7259)
  Résumé: 

  Wanneer een pand wordt aangeboden aan het publiek en een verkoop wordt opgestart, dient de makelaar te beschikken over een geschreven opdracht, die conform de wet is. Als jonge makelaar besteedde de beklaagde in kwestie te veel aandacht aan het commerciële aspect.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Convention écrite
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  12 décembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2519 (T7265)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar beging een schending van de privacy door geen toestemming van een kandidaat koper te vragen wanneer diens gegevens worden opgenomen in een bestand en hem e-mails worden toegezonden.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  12 décembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2522 (T5134)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar kwam te kort in de informatie en opzoekingsplicht: de in de publiciteit meegedeelde informatie in verband met de oppervlakte van het onroerend goed was foutief. Bovendien was er sprake van miskenning van de wil van de opdrachtgever door het plaatsen van een reclamebord.

  Articles: 
  Vérification des documents et informations
  Interdiction action sans mandat
  Courtier : publicité mensongère
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  28 novembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2507 (T6674)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar voerde onvolledige publiciteit door vermelding van een foutief kadastraal inkomen en de foutieve mededeling dat klein beschrijf mogelijk was. Het verkoopdossier van de vastgoedmakelaar was onvolledig.

  Articles: 
  Courtier : publicité mensongère
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  28 novembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2510 (T7148)
  Résumé: 

  De syndicus weigert het beheersdossier over te dragen aan de nieuw aangestelde syndicus (wegens niet betaling). Dit maakt echter een schending van de collegialiteit uit en belemmert het beheer van de mede-eigendom.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Restitution documents au commettant
  Collaboration IPI
  Syndic: respect code civil
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  28 novembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2508 (T7362)
  Résumé: 

  De makelaar dient een volledig verkoopsdossier samen te stellen - in casu werden voldoende inspanningen gedaan.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  26 septembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2489 (T6329)
  Résumé: 

  Syndicus organiseerd de algemene vergadering niet en maakt geen verslag op van de algemene vergadering. Syndicus verleent geen medewerking aan het tuchtonderzoek door het BIV.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Collaboration IPI
  Syndic: respect code civil
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  05 septembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2476 (T6870)
  Résumé: 

  De syndicus verstuurde laattijdig de uitnodigen voor de algemene vergadering van mede-eigenaars (minder dan 15 dagen). De syndicus beantwoorde geen vragen van mede-eigenaars. De syndicus maakte geen verslag van de algemene vergadering van mede-eigenaars binnen de 30 dagen. De syndicus gaf geen antwoord op de brieven van zijn tuchtoverheid.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Syndic: respect code civil
  Collaboration IPI
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  05 septembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2472 (T6987)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar heeft de aankoopbelofte niet overgemaakt aan de opdrachtgever. De vastgoedmakelaar deed aan bemiddeling zonder opdracht.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Interdiction action sans mandat
  Courtier : information client proposition ferme
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  05 septembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2474 (T6832)
  Résumé: 

  De vastgoedmakeaar werkte samen met een niet-erkende persoon gedurende 7 maanden. De situatie werd intussen wel geregulariseerd.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion financière
  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Contrôle agence – pas de prête nom
  Collaboration tiers non agréé
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  05 septembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2469 (T7126)
  Résumé: 

  Algemeen financieel wanbeheer. Uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar tijdens een eerder opgelopen deontologische sanctie (schorsing 24 maanden).

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Contrôle agence – pas de prête nom
  Administrateur de biens: transferts financiers sur accord client
  Administrateur de biens: comptes transparents
  Syndic: respect code civil
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  05 septembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2479 (T6580)
  Résumé: 

  Vastgoedmakelaar weigert het voorschot terug te betalen bij niet totstandkomen van de verkoopsovereenkomst.

  Articles: 
  Transfert financiers aux tiers sans délai
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  05 septembre 2014
  Uitvoerende Kamer
  2478 (T6572)
  Résumé: 

  Bemiddeling zonder opdracht - afsluiten van een huurovereenkomst zonder toestemming van de eigenaars - huurwaarborg werd niet op derdenrekening geplaatst - geen antwoord op brieven juridisch assessor - saldo van een waarborg werd niet doorgestort aan de verkoper - voorschot bij verkoop werd niet op derdenrekening geplaatst - voorschot werd niet doorgestort aan de eigenaars - geen terugbetaling van het voorschot bij minnelijke ontbinding van de verkoop.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Convention écrite
  Interdiction action sans mandat
  Compte de tiers
  Transfert financiers aux tiers sans délai
  Collaboration IPI
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  29 août 2014
  Uitvoerende Kamer
  2468 (T6537)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar vroeg een bijkomend commissieloon van de koper zonder medeweten van de verkoper. De overeenkomsten van de vastgoedmakelaar zijn niet conform de wet. De vastgoedmakelaar voldeed niet aan zijn verplichtingen inzake het volgen van permanente vorming.

  Articles: 
  Respect de la loi et des principes de dignité et de probité
  Convention écrite
  Pas d'honoraires des tiers
  Perfectionnement professionnel

Pages