Décisions disciplinaires des Chambres

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  26 octobre 2011
  Chambre d'Appel
  695 (D3381)
  Résumé: 

  Défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses
  aux demandes de l’autorité disciplinaire – demande d’omission du tableau introduite
  postérieurement à l’intentement des poursuites disciplinaires – manquement aux articles 5, 32
  et 44 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  07 octobre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1948 (T3594)
  Résumé: 

  Incorrect beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 44, 69, ,70 77, 78, 80 en 83 van de plichtenleer van het BIV alsook op artikelen 577-8 §4, 3°,§4 5°,§4 9° B.W.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion financière
  Syndic - gestion administr.
  Collaboration à l'inscruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  07 octobre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1942 (T3307)
  Résumé: 

  Niet respecteren exclusiviteitcontract van collega-makelaar – niet beschikken over een schriftelijke overeenkomst – achterhouden gelden– laattijdig overmaken van gelden aan de bestemmeling – gebrek aan respect en ontzag – nalaten opdrachtgever te informeren – gebrek aan controle en toezicht –weigeren mee te werken aan het tuchtonderzoek – gebruik niet conforme bemiddelingsopdrachten - Inbreuk op de artikelen 1, 4, 8, 23, 28, 29, 44, 48, 49 en 64 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Transactions financières
  Contrat non conforme
  Confraternité
  Probité et dignité
  Collaboration à l'inscruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  07 octobre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1938 (T3760)
  Résumé: 

  Achterhouden gelden – gebrek aan respect en ontzag – incorrect beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger - niet beschikken over aparte bankrekening vereniging van mede-eigenaars – samenwerken met niet een erkende derde – gebrek aan toezicht en controle – niet beschikken over een beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering – schaden consument - schaden collega - Inbreuk op de artikelen 1, 5, 22, 28, 29, 32, 34, 70 en 78 van de plichtenleer van het BIV alsook op hoofdstuk 4, Afdeling 1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

  Type de plainte: 
  Transactions financières
  Collaboration à l'inscruction
  Probité et dignité
  Courtage vente
  Assurance & cautionnement
  Collaboration avec illégaux
  Syndic - gestion financière
  Confraternité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  07 octobre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1937 (T5233)
  Résumé: 

  Niet organiseren algemene vergadering – overeenkomst afsluiten zonder toestemming algemene vergadering
  Inbreuk op de artikelen 1, 73 en 78 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 577-8 §4, 1° B.W. en 577-8 §4, 3° B.W.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion financière
  Syndic - gestion administr.
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  05 octobre 2011
  Chambre d'Appel
  690 (D3490)
  Résumé: 

  Syndic – non tenue de la comptabilité – non convocation d’assemblées générales – non paiement de la prime d’assurance de l’immeuble – non transmission des documents au syndic judiciaire – non rétrocession de sommes – manquement aux articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 70, 78 et 83 du code de déontologie.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion financière
  Syndic - gestion administr.
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  09 septembre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1928 (T5059)
  Résumé: 

  Gebrek aan objectiviteit –incorrect financieel beheer – mogelijk maken van een belangenconflict - nalatig technisch beheer - Inbreuk op de artikelen 1, 19, 44, 70 en 76 van de plichtenleer van het BIV alsook op de artikelen 577-8§4 5° en 577-8§4 4°van het Burgerlijk Wetboek.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion administr.
  Syndic - gestion financière
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  09 septembre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1926 (T5061)
  Résumé: 

  Gebrek aan respect en ontzag – misleidende informatie verstrekken – incorrect financieel beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger - niet antwoorden op vragen van de mede-eigenaars - Inbreuk op de artikelen 1, 19, 44, 70 en 76 van de plichtenleer van het BIV alsook op de artikelen 577-8 §4 5° en 577-8 §4 9°van het Burgerlijk Wetboek.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion administr.
  Syndic - gestion financière
  Collaboration à l'inscruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  09 septembre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1930 (T5520)
  Résumé: 

  Niet betalen ledenbijdrage – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1 en 44, van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Collaboration à l'inscruction
  Costisation IPI
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Avertissement
  29 août 2011
  Chambre Exécutive
  727 (D3755)
  Résumé: 

  Mission de vente – publicité trompeuse – informations inexactes quant à la localisation
  géographique de biens – manquement aux articles 1 et 53 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  29 août 2011
  Chambre Exécutive
  725 (D3581)
  Résumé: 

  Contrat de courtage – non respect de la réglementation – mise en vente d’un bien sans
  autorisation – manque de confraternité – défaut de couverture d’assurance professionnelle
  et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire –
  manquement aux articles 1, 8, 5, 12, 13, 17, 20, 32 et 44 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Blâme
  29 août 2011
  Chambre Exécutive
  726 (D3729)
  Résumé: 

  Mise en vente d’un bien sans autorisation – défaut de couverture d’assurance
  professionnelle et de cautionnement – régularisation en cours d’instance – absence de
  réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – circonstances particulières propres à la
  cause – manquement aux articles 1, 3, 5, 17, 32 et 44 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  26 août 2011
  Uitvoerende Kamer
  1917 (T5253)
  Résumé: 

  Nalaten huurgelden onverwijld door te storten –gebrekkige informatieverstrekking - Inbreuk op de artikelen 1, 12, 29 en 33 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Courtage location
  Transactions financières
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  19 août 2011
  Uitvoerende Kamer
  1906 (T5199)
  Résumé: 

  Incorrecte informatieverstrekking – gebrek aan controle en toezicht - Inbreuk op de artikelen 4 en 53 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Devoir de recherche et d'info
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  19 août 2011
  Uitvoerende Kamer
  1902 (T5232)
  Résumé: 

  Niet meedelen juridische band met kopende partij - Inbreuk op de artikelen 1 en 38 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Courtage vente

Pages