Décisions disciplinaires des Chambres

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  23 février 2010
  Chambre Exécutive
  450 (D3023)
  Résumé: 

  Mise en vente d’un bien – absence de convention – manque de confraternité – manquement
  aux articles 1, 17, 23 et 48 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  23 février 2010
  Chambre Exécutive
  451 (D2652)
  Résumé: 

  Convention de stage – non respect de la clause de non concurrence – manquement aux
  articles 1, 23 et 24 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  23 février 2010
  Chambre Exécutive
  459 (D3075)
  Résumé: 

  Syndic d’immeuble – non réclamation de quotes-parts de charges communes – non
  paiement des fournisseurs – non publication des comptes de la société – régisseur : non
  rétrocession de sommes aux clients – détournement de sommes des comptes de sociétés –
  manquement aux articles 1, 28, 29, 30, 69, 70, 77 et 78 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  26 janvier 2010
  Chambre Exécutive
  436 (D3211)
  Résumé: 
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  26 janvier 2010
  Chambre Exécutive
  444 (D3263)
  Résumé: 
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  26 janvier 2010
  Chambre Exécutive
  433 (D3378)
  Résumé: 
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  26 janvier 2010
  Chambre Exécutive
  434 (D3195)
  Résumé: 
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  20 janvier 2010
  Chambre d'Appel
  598 (D2778)
  Résumé: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – acte délictueux visant à octroyer le
  bénéfice indu de la loi organique sur les CPAS – amendement tardif – manquement aux
  articles 1, 22 et 23 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  20 janvier 2010
  Chambre d'Appel
  599 (D2997)
  Résumé: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – absence de contrôle et de direction
  effective de la société – manquement aux articles 4 et 22 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  22 avril 2009
  Chambre d'Appel
  553 (D2749)
  Résumé: 
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  17 février 2009
  Chambre Exécutive
  349 (D2632)
  Résumé: 

  Violation du devoir de discrétion – manquement aux articles 1 et 34 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  24 juin 2005
  Uitvoerende Kamer
  344 (T1819)
  Résumé: 
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  16 avril 2004
  Uitvoerende Kamer
  286 (T1653)
  Résumé: 

  De Uitvoerende Kamer besloot dat bewezen werd dat de vastgoedmakelaars in het kader van een verkoopsopdracht geen verzakingsbeding hadden opgenomen in de overeenkomst, gebruik hadden gemaakt van een meerwaardebeding, nagelaten te hebben vanuit hun marktkennis de reële waarde van het goed te schatten, gebruik gemaakt hebben van een onduidelijke overeenkomst en een ereloon te hebben bedongen dat niet in verhouding staat met de geleverde diensten. De vastgoedmakelaars worden door de Uitvoerende Kamer gesanctioneerd met een schorsing van 3 maanden.

  Type de plainte: 
  Contrat non conforme
  Devoir de recherche et d'info
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  23 octobre 2001
  Chambre Exécutive
  101 (D823)
  Résumé: 
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  10 novembre 1999
  Uitvoerende Kamer
  53 (T610)
  Résumé: 

  De makelaar zou in een verkoopsopdracht een prijs hebben aanvaard, terwijl hij had moeten weten dat deze manifest onrealistisch was. Volgens de Uitvoerende Kamer dient de makelaar de eigenaar tot meer redelijkheid te brengen en kan hij desnoods zijn tussenkomst weigeren. De Kamer stelt echter ook dat de raming van een onroerend goed geen exacte wetenschap is. Aangezien naar alle waarschijnlijkheid en bij gebreke aan bewijs van het tegendeel de makelaar de eigenaars correct heeft geïnformeerd omtrent de waarde van hun appartement spreekt de Kamer hem vrij van de tenlastenleggingen.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Devoir de recherche et d'info

Pages