Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  26 janvier 2010
  Chambre Exécutive
  433 (D3378)
  Résumé: 

  Défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 5, 32 et 44 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  26 janvier 2010
  Chambre Exécutive
  434 (D3195)
  Résumé: 

  Publicité en vue de la vente diffusée après la fin de la mission – prix de vente annoncé inférieur à celui convenu avec le commettant – réclamation d’indemnités indues – pressions exercées sur le commettant – absence de réponses aux communications du commettant – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 10, 11, 17, 27 et 44 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  20 janvier 2010
  Chambre d'Appel
  598 (D2778)
  Résumé: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – acte délictueux visant à octroyer le
  bénéfice indu de la loi organique sur les CPAS – amendement tardif – manquement aux
  articles 1, 22 et 23 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  20 janvier 2010
  Chambre d'Appel
  599 (D2997)
  Résumé: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – absence de contrôle et de direction
  effective de la société – manquement aux articles 4 et 22 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  14 janvier 2010
  Uitvoerende Kamer
  789 (T3821)
  Résumé: 

  Weigeren de BIV-bijdrage te betalen – niet voorzien in een verzekering beroepsaansprakelijkheid noch over een financiële waarborg derdengelden - Inbreuk op de artikelen 1,5, 23 en 32 van de plichtenleer van het BIV en de artikelen 93- 94 van de WHPC.

  Type de plainte: 
  Cotisation IPI
  Assurance & cautionnement
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Bewezen geen sanctie
  14 janvier 2010
  Uitvoerende Kamer
  780 (T3415)
  Résumé: 

  Weigeren een lijst van alle mede-eigenaars (persoonsgegevens) van het gebouw mee te delen aan appartementseigenaars die hierom verzochten - Inbreuk op de artikelen 1,78 en 80 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion administr.
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  30 octobre 2009
  Uitvoerende Kamer
  737 (T2966)
  Résumé: 

  De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed hebben bemiddeld met een niet-conforme overeenkomst en tekort geschoten hebben aan de informatieplicht door o.a. nagelaten te hebben melding te maken van een hoogspanningscabine met erfdienstbaarheid op het terrein. Ook zou hij niet beschikken over een verzekering beroepsaansprakelijkheid of een financiële waarborg derdengelden. Aangezien de gebreken m.b.t. de informatieplicht moeilijk vast te stellen waren, de vastgoedmakelaar wel beschikt over een verzekering en derdenrekening en zijn blanco tuchtrechtelijk verleden werd hem een waarschuwing als sanctie opgelegd.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Transactions financières
  Contrat non conforme
  Devoir de recherche et d'info
  Assurance & cautionnement
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  22 avril 2009
  Chambre d'Appel
  553 (D2749)
  Résumé: 
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  17 février 2009
  Chambre Exécutive
  349 (D2632)
  Résumé: 

  Violation du devoir de discrétion – manquement aux articles 1 et 34 du code de déontologie.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  24 juin 2005
  Uitvoerende Kamer
  344 (T1819)
  Résumé: 
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  16 avril 2004
  Uitvoerende Kamer
  286 (T1653)
  Résumé: 

  De Uitvoerende Kamer besloot dat bewezen werd dat de vastgoedmakelaars in het kader van een verkoopsopdracht geen verzakingsbeding hadden opgenomen in de overeenkomst, gebruik hadden gemaakt van een meerwaardebeding, nagelaten te hebben vanuit hun marktkennis de reële waarde van het goed te schatten, gebruik gemaakt hebben van een onduidelijke overeenkomst en een ereloon te hebben bedongen dat niet in verhouding staat met de geleverde diensten. De vastgoedmakelaars worden door de Uitvoerende Kamer gesanctioneerd met een schorsing van 3 maanden.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Contrat non conforme
  Devoir de recherche et d'info
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Bewezen geen sanctie
  23 janvier 2004
  Uitvoerende Kamer
  262 (T1551)
  Résumé: 

  Aangeklaagde gaf, in het kader van de verkoop van een woning zowel in de opdracht als in de verkoopsovereenkomst de eigenaar van het verkochte goed verkeerd weer. Het ging over blote eigenaars, terwijl het vruchtgebruik aan iemand anders toekwam. De vastgoedmakelaar baseerde zich op de kadastrale legger, wat niet kan beschouwd worden als eigendomstitel omdat dit document niet de volledige gegevens weergeeft.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Transactions financières
  Devoir de recherche et d'info
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Radiation
  23 octobre 2001
  Chambre Exécutive
  101 (D823)
  Résumé: 
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  10 novembre 1999
  Uitvoerende Kamer
  53 (T610)
  Résumé: 

  De makelaar zou in een verkoopsopdracht een prijs hebben aanvaard, terwijl hij had moeten weten dat deze manifest onrealistisch was. Volgens de Uitvoerende Kamer dient de makelaar de eigenaar tot meer redelijkheid te brengen en kan hij desnoods zijn tussenkomst weigeren. De Kamer stelt echter ook dat de raming van een onroerend goed geen exacte wetenschap is. Aangezien naar alle waarschijnlijkheid en bij gebreke aan bewijs van het tegendeel de makelaar de eigenaars correct heeft geïnformeerd omtrent de waarde van hun appartement spreekt de Kamer hem vrij van de tenlastenleggingen.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Devoir de recherche et d'info

Pages