Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  16 décembre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1993 (T5417)
  Résumé: 

  Plegen van valsheid in geschrifte - Inbreuk op artikel 1 van de plichtenleer van het BIV en op art. 196 Sw.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion administr.
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  09 décembre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1987 (T5455)
  Résumé: 

  Optreden als vastgoedmakelaar na beëindiging van de bemiddelingsopdracht – onrechtmatig factureren - Inbreuk op de artikelen 17 en 27 van de plichtenleer van het BIV en art. 2, 7° van het K.B. van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaar.

  Type de plainte: 
  Probité et dignité
  Courtage vente
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  18 novembre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1973 (T4331)
  Résumé: 

  Doen ontstaan van een belangenconflict binnen de vereniging van mede-eigenaars - Inbreuk op de artikelen 1 en 38 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion financière
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  04 novembre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1966 (T5274)
  Résumé: 

  Gebrek aan respect en ontzag – gebruik niet conforme website - Inbreuk op de artikelen 1,20 en 44 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Probité et dignité
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  04 novembre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1962 (T5063)
  Résumé: 

  Onrechtmatig vragen en innen van vergoedingen - Inbreuk op de artikelen 1 en 27 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Transactions financières
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  07 octobre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1942 (T3307)
  Résumé: 

  Niet respecteren exclusiviteitcontract van collega-makelaar – niet beschikken over een schriftelijke overeenkomst – achterhouden gelden– laattijdig overmaken van gelden aan de bestemmeling – gebrek aan respect en ontzag – nalaten opdrachtgever te informeren – gebrek aan controle en toezicht –weigeren mee te werken aan het tuchtonderzoek – gebruik niet conforme bemiddelingsopdrachten - Inbreuk op de artikelen 1, 4, 8, 23, 28, 29, 44, 48, 49 en 64 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Transactions financières
  Contrat non conforme
  Confraternité
  Probité et dignité
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  07 octobre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1938 (T3760)
  Résumé: 

  Achterhouden gelden – gebrek aan respect en ontzag – incorrect beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger - niet beschikken over aparte bankrekening vereniging van mede-eigenaars – samenwerken met niet een erkende derde – gebrek aan toezicht en controle – niet beschikken over een beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering – schaden consument - schaden collega - Inbreuk op de artikelen 1, 5, 22, 28, 29, 32, 34, 70 en 78 van de plichtenleer van het BIV alsook op hoofdstuk 4, Afdeling 1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

  Type de plainte: 
  Transactions financières
  Collaboration à l'instruction
  Probité et dignité
  Courtage vente
  Assurance & cautionnement
  Collaboration avec illégaux
  Syndic - gestion financière
  Confraternité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  19 juillet 2011
  Kamer van Beroep
  685 (T3897)
  Résumé: 

  Oneerlijke mededinging – belangenneming – niet gedragen naar eer en waardigheid
  Inbreuk op de artikelen 3 en 23 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 245 van het Strafwetboek.

  Type de plainte: 
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  19 juillet 2011
  Kamer van Beroep
  687 (T3553)
  Résumé: 

  Gebrekkige verificatie/meldingsplicht – onrechtmatig innen van gelden - achterhouden gelden – gebruik incorrecte en onvolledige documenten -Inbreuk op de artikelen 1, 10, 12, 13, 20, 28 , en 29 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Devoir de recherche et d'info
  Transactions financières
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  24 juin 2011
  Uitvoerende Kamer
  1887 (T5081)
  Résumé: 

  Niet naleven Woningbouwwet – niet naleven rechterlijke uitspraak – onrechtmatig innen van ereloon – ontvreemden van gelden – gebrek aan respect en ontzag – schaden van de consument - Inbreuk op de artikelen 1, 3, 10, 25, 27, 28, 29 ,30, 44 en 67 van de plichtenleer van het BIV en op hoofdstuk 4, Afdeling 1 van de WMPC.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Transactions financières
  Probité et dignité
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  21 juin 2011
  Kamer van Beroep
  679 (T4507)
  Résumé: 

  Niet beschikken over een financiële borgstelling - Inbreuk op artikel 1, 5, 32 van de plichtenleer van het BIV en op hoofdstuk 7, Afdeling 4 alsook artikel 94/3 van de WHPC.

  Type de plainte: 
  Transactions financières
  Confraternité
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  27 mai 2011
  Uitvoerende Kamer
  1875 (T5353)
  Résumé: 

  Nalaten voorschot op derdenrekening te zetten - Inbreuk op de artikelen 1, 28, en 29 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Transactions financières
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Blâme
  24 mai 2011
  Chambre Exécutive
  571 (D3617)
  Résumé: 

  Violation du devoir de discrétion – manquement aux articles 1 et 34 du code de déontologie.

  Type de plainte: 
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Blâme
  24 mai 2011
  Chambre Exécutive
  570 (D3617)
  Résumé: 

  Violation du devoir de discrétion – manquement aux articles 1 et 34 du code de déontologie.

  Type de plainte: 
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  06 mai 2011
  Uitvoerende Kamer
  1855 (T3477)
  Résumé: 

  Achterhouden van gelden – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 28, 29 en 44 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Transactions financières
  Probité et dignité
  Collaboration à l'instruction

Pages