Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Bewezen geen sanctie
  27 mai 2011
  Uitvoerende Kamer
  1882 (T4965)
  Résumé: 

  Niet nakomen stageovereenkomst – onrechtmatige facturatie – niet vermelden waarborgorganisme op website - Inbreuk op de artikelen 1, 20 en 27 van de plichtenleer van het BIV en op artikelen 8, §1 en 13 van het Stagereglement van het BIV.

  Type de plainte: 
  Courtage location
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  17 mars 2011
  Kamer van Beroep
  654 (T3314)
  Résumé: 

  Inbreuk op de antiracismewet en de antidiscriminatiewet - weigeren een huurcontract af te sluiten.

  Type de plainte: 
  Courtage location
  Discrimination
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  25 juin 2004
  Uitvoerende Kamer
  297 (T1731)
  Résumé: 

  De Uitvoerende Kamer buigt zich over een dossier waarbij de aangeklaagde vastgoedmakelaar in de briefwisseling met het Instituut steeds weigerde de nodige toelichting ten gronde te geven, zoals hem werd gevraagd door de verslaggever. Aangeklaagde beriep zich hiervoor op zijn beroepsgeheim. De Uitvoerende Kamer verwees naar de uitzondering die voorzien is in de Plichtenleer, wat maakt dat de vastgoedmakelaar gehouden is terzake te antwoorden en alle hem gevraagde inlichtingen over te maken. Aangezien er geen toelichting werd gegeven werd de tenlastelegging dan ook weerhouden.

  Type de plainte: 
  Courtage location
  Courtage vente
  Contrat non conforme
  Probité et dignité
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  25 juin 2004
  Uitvoerende Kamer
  297 (T1383)
  Résumé: 
  Type de plainte: 
  Courtage location
  Courtage vente
  Contrat non conforme
  Devoir de recherche et d'info
  Assurance & cautionnement
  Collaboration à l'instruction

Pages