Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  06 mai 2011
  Uitvoerende Kamer
  1854 (T2841)
  Résumé: 

  Nalaten een correcte en volledige afrekening op te stellen – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 3, 36, 38 en 44 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion administr.
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  05 avril 2011
  Kamer van Beroep
  662 (T3270)
  Résumé: 

  Niet betalen lidmaatschapsbijdragen – gebrek aan respect en ontzag.

  Type de plainte: 
  Cotisation IPI
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  23 février 2011
  Kamer van Beroep
  650 (T4828)
  Résumé: 

  Niet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling – gebrek aan respect en ontzag.

  Type de plainte: 
  Collaboration à l'instruction
  Assurance & cautionnement
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  11 janvier 2011
  Kamer van Beroep
  643 (T4004)
  Résumé: 

  Gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1 en 44 van de plichtenleer van het BIV

  Type de plainte: 
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  19 novembre 2010
  Uitvoerende Kamer
  1718 (T3695)
  Résumé: 

  Schaden van een collega-makelaar – oneerlijke handelspraktijken – gebrek aan respect en ontzag– gebruik van niet conforme bemiddelingsopdrachten - onvoldoende controle en/of continu toezicht te hebben georganiseerd – onrechtmatig toe-eigenen van titels - gebruik van niet conforme documenten

  Type de plainte: 
  Contrat non conforme
  Collaboration à l'instruction
  Probité et dignité
  Confraternité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  22 octobre 2010
  Uitvoerende Kamer
  1672 (T3989)
  Résumé: 

  Gebrek aan respect en ontzag

  Type de plainte: 
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  14 octobre 2010
  Kamer van Beroep
  625 (T4267)
  Résumé: 

  Gebrek aan respect en ontzag

  Type de plainte: 
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  25 juin 2004
  Uitvoerende Kamer
  297 (T1731)
  Résumé: 

  De Uitvoerende Kamer buigt zich over een dossier waarbij de aangeklaagde vastgoedmakelaar in de briefwisseling met het Instituut steeds weigerde de nodige toelichting ten gronde te geven, zoals hem werd gevraagd door de verslaggever. Aangeklaagde beriep zich hiervoor op zijn beroepsgeheim. De Uitvoerende Kamer verwees naar de uitzondering die voorzien is in de Plichtenleer, wat maakt dat de vastgoedmakelaar gehouden is terzake te antwoorden en alle hem gevraagde inlichtingen over te maken. Aangezien er geen toelichting werd gegeven werd de tenlastelegging dan ook weerhouden.

  Type de plainte: 
  Courtage location
  Courtage vente
  Contrat non conforme
  Probité et dignité
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  25 juin 2004
  Uitvoerende Kamer
  297 (T1383)
  Résumé: 
  Type de plainte: 
  Courtage location
  Courtage vente
  Contrat non conforme
  Devoir de recherche et d'info
  Assurance & cautionnement
  Collaboration à l'instruction

Pages