Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  16 janvier 2015
  Uitvoerende Kamer
  2528 (T6878)
  Résumé: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou zijn BIV-erkenningsnummer ter beschikking hebben gesteld van niet BIV-erkende personen en een samenwerking gehad hebben met een persoon die deze activiteit onwettig uitoefende gezien hij ten gevolge van een tuchtrechtelijke beslissing geschorst was van het Tableau van vastgoedmakelaars. Bovendien liet hij het vertrouwen in een bediende zo ver gaan hem te laten beschikken over het eigenlijke beheer van de budgetten van de vereniging van mede-eigenaars. Binnen het toevertrouwde mandaat kon hij vrijelijk instaan voor het beheer en de besteding van deze gelden. Dit had tot gevolg dat de vastgoedmakelaar-syndicus in wiens naam de bediende opereerde te laat opmerkte dat voorschotten niet werden gestort op een daartoe bestemde werkrekening, maar doorgesluisd naar het persoonlijk bankrekeningnummer van de bediende. De Uitvoerende Kamer acht de feiten bewezen, en legt de vastgoedmakelaar een schorsing van 5 maanden als sanctie op.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion financière
  Collaboration avec illégaux
  Transactions financières
  Supervision bureau & personnel
  Probité et dignité
  Articles: 
  /
  /
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  17 mai 2013
  Uitvoerende Kamer
  2279 (T6433)
  Résumé: 

  Samenwerken met niet erkende derde, onvoldoende controle op bediende waardoor een voorschot niet correct werd doorgestort.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Probité et dignité
  Collaboration avec illégaux
  Transactions financières
  Supervision bureau & personnel
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  07 octobre 2011
  Uitvoerende Kamer
  1938 (T3760)
  Résumé: 

  Achterhouden gelden – gebrek aan respect en ontzag – incorrect beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger - niet beschikken over aparte bankrekening vereniging van mede-eigenaars – samenwerken met niet een erkende derde – gebrek aan toezicht en controle – niet beschikken over een beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering – schaden consument - schaden collega - Inbreuk op de artikelen 1, 5, 22, 28, 29, 32, 34, 70 en 78 van de plichtenleer van het BIV alsook op hoofdstuk 4, Afdeling 1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

  Type de plainte: 
  Transactions financières
  Collaboration à l'instruction
  Probité et dignité
  Courtage vente
  Assurance & cautionnement
  Collaboration avec illégaux
  Syndic - gestion financière
  Confraternité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  17 novembre 2010
  Kamer van Beroep
  633 (T3881)
  Résumé: 

  Samenwerken met niet-erkende derden

  Type de plainte: 
  Collaboration avec illégaux
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  22 octobre 2010
  Uitvoerende Kamer
  1670 (T3365)
  Résumé: 

  Samenwerking met een niet erkende derde

  Type de plainte: 
  Collaboration avec illégaux
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  28 septembre 2010
  Kamer van Beroep
  618 (T2914)
  Résumé: 

  Samenwerken met een niet erkende derde

  Type de plainte: 
  Collaboration avec illégaux
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  28 septembre 2010
  Kamer van Beroep
  619 (T3892)
  Résumé: 

  Gelden achterhouden –niet beschikken over een verzekering beroepsaansprakelijkheid noch over een financiële waarborg derdengelden - samenwerken met een niet erkende derde – gebrek aan controle en toezicht

  Type de plainte: 
  Collaboration avec illégaux
  Supervision bureau & personnel
  Assurance & cautionnement
  Transactions financières
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  28 septembre 2010
  Kamer van Beroep
  621 (T3567)
  Résumé: 

  Samenwerken met een niet erkende derde

  Type de plainte: 
  Collaboration avec illégaux
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  19 mai 2010
  Kamer van Beroep
  608 (T3618)
  Résumé: 

  Samenwerken met een niet erkende derde

  Type de plainte: 
  Collaboration avec illégaux
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Suspension
  04 mai 2010
  Chambre Exécutive
  472 (D3102)
  Résumé: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – manquement aux articles 1, 4, 19 et 22 du code de déontologie.

  Type de plainte: 
  Collaboration avec illégaux

Pages