Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  13 février 2018
  Kamer van Beroep
  1201 (T8928)
  Résumé: 

  Gebrekkige administratief en financieel beheer te hebben gevoerd als syndicus door:
  - nalaten de jaarlijkse Algemene Vergadering te organiseren,
  - nalaten een rechtmatig verzoek tot het houden van een bijzondere Algemene Vergadering te organiseren,
  - zonder verantwoordingsstuk sommen van de rekening van de VME overschrijven op de eigen rekening of op de rekening van andere VME’s,
  - nalaten een correcte overdracht aan een opvolgende syndicus te faciliteren, en
  - toe-eigenen van commissielonen nadat het syndicus mandaat werd beëindigd.

  Nalaten te antwoorden op brieven van het BIV.
  Niet respecteren van de verplichting tot het volgen van permanente vorming.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion administr.
  Syndic - gestion financière
  Obligation de formation
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  05 avril 2011
  Kamer van Beroep
  662 (T3270)
  Résumé: 

  Niet betalen lidmaatschapsbijdragen – gebrek aan respect en ontzag.

  Type de plainte: 
  Cotisation IPI
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  23 février 2011
  Kamer van Beroep
  650 (T4828)
  Résumé: 

  Niet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling – gebrek aan respect en ontzag.

  Type de plainte: 
  Collaboration à l'instruction
  Assurance & cautionnement
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  11 janvier 2011
  Kamer van Beroep
  643 (T4004)
  Résumé: 

  Gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1 en 44 van de plichtenleer van het BIV

  Type de plainte: 
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  14 octobre 2010
  Kamer van Beroep
  625 (T4267)
  Résumé: 

  Gebrek aan respect en ontzag

  Type de plainte: 
  Collaboration à l'instruction